Có 1 kết quả:

xìng lěng gǎn

1/1

xìng lěng gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

frigidity (lack of libido)