Có 1 kết quả:

xìng bié bǐ

1/1

xìng bié bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sex ratio