Có 1 kết quả:

xìng qǔ xiàng

1/1

xìng qǔ xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sexual orientation (e.g. gay)