Có 1 kết quả:

xìng qì guān

1/1

xìng qì guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sexual organ