Có 1 kết quả:

xìng qì qī

1/1

xìng qì qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phallic stage (psychology)