Có 1 kết quả:

xìng kuài gǎn

1/1

xìng kuài gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sexual pleasure