Có 1 kết quả:

xìng jiē chù

1/1

xìng jiē chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sexual encounter