Có 1 kết quả:

xìng fú wù ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sexual service
(2) prostitution