Có 1 kết quả:

xìng gé bù hé

1/1

xìng gé bù hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

incompatibility of temperament