Có 1 kết quả:

xìng wù liàn ㄒㄧㄥˋ ㄨˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism