Có 1 kết quả:

xìng xì bāo

1/1

xìng xì bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sexual cell
(2) germline cell
(3) gamete