Có 1 kết quả:

xìng gāo cháo

1/1

xìng gāo cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orgasm
(2) climax