Có 1 kết quả:

qiè shēng qiè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to speak in a frightened voice that lacks courage (idiom)