Có 1 kết quả:

zǒng shū ji

1/1

zǒng shū ji

giản thể

Từ điển Trung-Anh

general secretary (of the Communist Party)