Có 1 kết quả:

zǒng gōng jǐ

1/1

zǒng gōng jǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aggregate supply