Có 1 kết quả:

Zǒng hòu qín bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(military) General Logistics Department