Có 1 kết quả:

zǒng zhǐ huī bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

general headquarters