Có 1 kết quả:

zǒng shōu rù

1/1

zǒng shōu rù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gross income