Có 1 kết quả:

Zǒng zhèng zhì bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(military) General Political Department