Có 1 kết quả:

zǒng shì

1/1

zǒng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

always