Có 1 kết quả:

zǒng rè zhí ㄗㄨㄥˇ ㄖㄜˋ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gross calorific value