Có 1 kết quả:

zǒng rè zhí

1/1

zǒng rè zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gross calorific value