Có 1 kết quả:

zǒng zhàn

1/1

zǒng zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

terminus