Có 1 kết quả:

zǒng xiàn

1/1

zǒng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

computer bus