Có 1 kết quả:

zǒng biān jí

1/1

zǒng biān jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chief editor (of newspaper)