Có 1 kết quả:

zǒng jiǎo zhī jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

childhood friend (idiom)