Có 1 kết quả:

zǒng jì

1/1

zǒng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(grand) total