Có 1 kết quả:

zǒng xié bō shī zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(acoustics) total harmonic distortion (THD)