Có 1 kết quả:

zǒng xū qiú

1/1

zǒng xū qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aggregate demand