Có 1 kết quả:

héng xīn

1/1

héng xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

perseverance