Có 1 kết quả:

liàn rén ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lover
(2) sweetheart