Có 1 kết quả:

liàn jiù

1/1

liàn jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 懷舊|怀旧[huai2 jiu4]