Có 1 kết quả:

hào
Âm Pinyin: hào
Tổng nét: 10
Bộ: xīn 心 (+6 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: フノ一フ丨一丶フ丶丶
Thương Hiệt: VDP (女木心)
Unicode: U+604F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

hào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to desire