Có 1 kết quả:

kǒng bù zhǔ yì zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

terrorist