Có 1 kết quả:

kǒng bù zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

terrorism