Có 1 kết quả:

kǒng bù fèn zǐ

1/1

kǒng bù fèn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

terrorist