Có 1 kết quả:

kǒng bù zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

terrorist organization