Có 1 kết quả:

kǒng bù xí jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

terrorist attack