Có 1 kết quả:

kǒng kuàng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

agoraphobia