Có 1 kết quả:

héng jiǔ ㄏㄥˊ ㄐㄧㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) constant
(2) persistent
(3) long-lasting
(4) eternal