Có 1 kết quả:

héng lì

1/1

héng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

constant force