Có 1 kết quả:

héng dìng ㄏㄥˊ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

constant