Có 1 kết quả:

Héng shān Qū

1/1

Héng shān Qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hengshan District of Jixi city 雞西|鸡西[Ji1 xi1], Heilongjiang