Có 1 kết quả:

héng cháng

1/1

héng cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) constant
(2) constantly