Có 1 kết quả:

héng xīng

1/1

héng xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(fixed) star