Có 1 kết quả:

héng xīng xì

1/1

héng xīng xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stellar system
(2) galaxy