Có 1 kết quả:

héng xīng xì ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stellar system
(2) galaxy