Có 1 kết quả:

héng xīng jì

1/1

héng xīng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) interstellar
(2) between the fixed stars