Có 1 kết quả:

héng wēn ㄏㄥˊ ㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

constant temperature