Có 1 kết quả:

héng wēn

1/1

héng wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

constant temperature