Có 1 kết quả:

héng wēn qì

1/1

héng wēn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thermostat