Có 1 kết quả:

Héng Shēng

1/1

Héng Shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hang Seng (name)