Có 1 kết quả:

Héng Shēng zhǐ shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hang Seng index (of Hong Kong stock market)